IIoT – industrijski internet stvarihttps://tehnik.telekom.si/5g/iiot–industrijski-internet-stvariIIoT – industrijski internet stvariGP0|#c0da4423-c22d-4283-810d-c0832cf6f9b7;L0|#0c0da4423-c22d-4283-810d-c0832cf6f9b7|5G;GTSet|#4a74a62c-a60a-4e7a-9cdf-07a881fa48bc60668.12.2022 9:00:00<div class="ExternalClassBD8A673CF00F40FEA458110042BE01AE"><p>V zadnjem času vse pogosteje srečujemo kratico IIoT. Označuje industrijski internet stvari, ki je v marsičem podoben internetu stvari (IoT), le da je namenjen industrijski uporabi. V Telekomu Slovenije nudimo napredno platformo industrijskega interneta stvari IIoT360, ki deluje v varnem oblaku Telekoma Slovenije in ne potrebuje nikakršne dodatne namestitve, saj deluje neposredno v brskalniku.</p><h2>Kaj počne IIoT?</h2><p>Industrijski internet stvari s pametnimi senzorji in napravami zajema podrobne podatke o delovanju, povezuje naprave med sabo in upravljavskimi sistemi ter z analitiko v realnem času omogoča koristno uporabo vseh zbranih podatkov.</p><p>Glavni cilj industrijskega interneta stvari je izboljšanje učinkovitosti poslovanja. To pomeni, da lahko z zajemom podatkov o delovanju strojev ter njihovim varnim prenosom v oblak in obdelavo v razumljive informacije izboljšamo produktivnost strojev, pravočasno preprečimo okvare, povečamo razpoložljivost in posledično optimiziramo delovanje strojev, kar lahko zelo zmanjša nepredvidene izpade in motnje ter s tem izboljša produktivnost. </p><p>Vsak IIoT sistem sestavlja več osnovnih gradnikov. </p><li>S senzorji povezane naprave, ki zaznajo, zbirajo, izmenjujejo in analizirajo podatke o delovanju.</li><li>Javna in/ali zasebna komunikacijska infrastruktura.</li><li>Analitična orodja in aplikacije, ki s poslovno pomembnimi informacijami nastopajo kot vmesnik med IIoT platformo in njenimi uporabniki.</li><li>Sistem za hrambo zbranih podatkov vseh povezanih naprav.</li><li>Uporabniki, ljudje, drugi poslovni informacijski sistemi.</li><p><img src="/PublishingImages/iiot-tehnik-sketa-dec22-clanek.jpg" alt="" /> </p><h2>Kakšne prednosti zagotavlja IIoT?</h2><p>S pomočjo podatkov lahko podjetje zagotovi optimalno vzdrževanje ter hitrejšo in cenejšo odpravo napak. Industrijska podjetja na tak način pridobijo celovit pregled nad obratovanjem, povečajo razpoložljivost s hitrejšim ukrepanjem pri okvarah in lažje izboljšajo proizvodne in vzdrževalne procese. Vse to na koncu prispeva k zmanjšanju zastojev ter višji kakovosti, stabilnosti in stroškovni učinkovitosti proizvodnje.</p><p>Ena izmed pomembnih prednosti za proizvodna podjetja je <b>načrtovano vzdrževanje</b>. Ker množica senzorjev ves čas podrobno spremlja delovanje vseh strojev in proizvodnih procesov, lahko pravočasno zaznajo podatke, ki nakazujejo potrebo po vzdrževanju, vse to pa zmanjša število nepredvidenih okvar in zastojev ter stroškov, ki so posledica takšnih izpadov. Podjetja s platformo IIoT vnaprej vedo, kje bodo potrebna vzdrževanja, načrtujejo lahko nabavo rezervnih delov, razpoložljivost servisne ekipe in servisne dejavnosti hkrati izvedejo v trenutku, ko je to dejansko potrebno in hkrati najmanj vpliva na proizvodni proces. V sistemu dobav just-in-time je vsak nepredvideni izpad proizvodnje resna motnja, ki lahko verižno vpliva tudi na kupce izdelkov tega podjetja. </p><p>IIoT lahko pomaga tudi <b>dobaviteljem proizvodne opreme</b>, saj lahko vnaprej zaznajo morebitne potrebe po vzdrževanju in slednjega izvedejo brez zapletov za proizvodno podjetje. Podrobna analitika tudi omogoči natančen popis vseh vzdrževalnih opravil in materiala, ki je za to potreben. Tako bo serviser s sabo vedno imel vse, kar potrebuje za vzdrževanje zahtevne proizvodne opreme.</p><p>Med najbolj pomembnimi funkcijami IIoT sistema je tudi <b>natančno sledenje lokacije, količine in stanja opreme, materiala in izdelkov v procesu, vse od proizvodnje do dobave kupcu</b>. V primeru odstopanj lahko sistem pravočasno ukrepa in tako prepreči kakršna koli odstopanja. Sem sodi tudi spremljanje okoljskih dejavnikov, recimo temperature, vlage, tresljajev in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na zanesljivost proizvodnega procesa oziroma kakovost izdelkov. Sistem zna, še preden pride do poškodb, ustrezno ukrepati ter tudi obvestiti odgovorne, v kolikor sam ne more rešiti vseh odstopanj. </p><p>Med zelo pomembnimi nalogami IIoT je <b>vpliv na zadovoljstvo uporabnikov</b>. Povezane naprave lahko namreč skrbno zajemajo in analizirajo podatke o tem, kako uporabniki uporabljajo izdelke in s tem proizvajalcem nudijo možnost, da svoje izdelke še bolj prilagodijo njihovim potrebam. </p><h2>Kakšna je razlika med IIoT in IoT?</h2><p>Obe tehnologiji imata veliko skupnega, del senzorjev, naprav, povezav, tudi algoritmov. Ključno je, da se uporabljajo za drugačne namene. IoT povezuje naprave preko več vertikal, od pametnih mest, zdravstva, podjetij, storitvenih dejavnosti do uporabnikov. </p><p>IIoT pa predvsem deluje znotraj proizvodnih in industrijskih okolij. Zaradi tega morajo biti IIoT rešitve izjemno zanesljive, varne, stabilne. Motnje v delovanju IIoT lahko povzročijo veliko gospodarsko škodo ali celo poškodbe delavcev. Pomembno je poudariti, da so rešitve IIoT namenjene izboljšanju učinkovitosti proizvodnih in industrijskih procesov, pozitivnemu vplivu na varnost pri delu in zdravje zaposlenih. </p><p><img src="/PublishingImages/2iiot-tehnik-sketa-dec22-clanek.jpg" alt="" /> </p><h2>Kakšna je povezava IIoT in 5G?</h2><p>5G je idealna rešitev za zagotavljanje povezav med napravami in senzorji IIoT, tako znotraj podjetja, kot izven, saj je omrežje na voljo skoraj povsod, v državi in tudi v tujini. 5G nudi več kot WiFi – izjemno varnost, lasten licenčni frekvenčni pas, ki ima manj motenj in zagotavlja izjemno zanesljivost povezav, ob tem pa nudi lokalno ter globalno povezljivost. Podjetje je preko IIoT rešitev s 5G lahko povezano znotraj lastne tovarniške ograje ter tudi zunaj nje, kjer se nahajajo njeni serviserji, prevozniki, stranke ter tudi zaposleni. Pri večjih poslovnih sistemih so lahko preko 5G povezane različne lokacije podjetja, tovarne in ekipe. Vse ta komunikacija poteka v zasebnem omrežju 5G, ki je lahko tudi v celoti prilagojeno potrebam podjetja in njegovih procesov ter zato de facto ločeno od javnega 5G omrežja.</p><h2>Primeri industrij, kjer je IIoT prisoten že sedaj</h2><p>Industrijska podjetja, proizvodna podjetja, robotika, pametna energetska omrežja, pametne komunikacije, pametna mesta in skupnosti, logistika, pametna vozila.</p></div><br>4 min

Nalaganje vsebine
© 2021 Telekom Slovenije
1. april 2018
3917
1. april 2018
Koristi in prihranki omrežij 5G, ki jih bomo uporabniki veseli