5G ni cilj, je pot, ki jo lahko preverite!https://tehnik.telekom.si/5g/5g-ni-cilj-je-pot-ki-jo-lahko-preverite5G ni cilj, je pot, ki jo lahko preverite!GP0|#c0da4423-c22d-4283-810d-c0832cf6f9b7;L0|#0c0da4423-c22d-4283-810d-c0832cf6f9b7|5G;GTSet|#4a74a62c-a60a-4e7a-9cdf-07a881fa48bc542627.10.2020 19:00:00<div class="ExternalClassBD8A673CF00F40FEA458110042BE01AE"><h3>Sodobno mobilno omrežje pete generacije Telekoma Slovenije bo v prvem koraku omogočilo večje in stabilnejše hitrosti podatkov, v kar se lahko brezplačno prepriča vsak z mobilnima aplikacijama Speedtest in AKOS Test Net.</h3><p>Podeljene frekvence in frekvence, ki jih namerava Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) predvidoma podeliti na dražbi v začetku prihodnjega leta, so tehnološko nevtralne in jih lahko operaterji uporabljajo za omrežja četrte ali pete generacije. 5G niso »frekvence«, temveč nove tehnologije, ki za doseganje večjih hitrosti in drugih prednosti izkoriščajo tehnološki razvoj zadnjih desetih let. Ker lahko 5G deluje na že podeljenih frekvencah, je Telekom Slovenije s pomočjo Ericssonove tehnologije sobivanja novega in generacijo starejšega omrežja vzpostavil <a href="https://www.telekom.si/5g" target="_blank">5G</a> v frekvenčnem območju <b>2600 MHz</b>. Hkrati v podjetju še priznavajo, da bodo polni potencial tehnologije lahko izkoristili šele z novimi frekvenčnimi pasovi. Za pokrivanje podeželja s širokopasovnim internetom bo prav prišel frekvenčni pas 700 MHz, ki ga je nekoč zasedala analogna televizija, za pokrivanje mest in večjega števila uporabnikov pa pas 3,5–3,6 GHz. Prvi omogoča velik domet, drugi velike kapacitete (in s tem hitrosti), a zahteva gostejšo mrežo baznih postaj.</p><h3>Omrežje 5G Telekoma Slovenije pokriva približno tretjino prebivalstva</h3><p><a href="https://www.telekom.si/5g" target="_blank">V omrežju 5G Telekoma Slovenije</a> je ta čas 230 baznih postaj. Pokriti so večji kraji in določena turistična območja ter njihovo zaledje, kamor pač seže signal. Osnova so bazne postaje, ki so doslej omogočale tehnologijo 4G, a še niso vse nadgrajene. Podrobne podatke o <a href="https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/pokritost-in-dostopnost/pokritost-mobilnega-omrezja" target="_blank">pokritosti Slovenije z omrežjem 5G Telekoma Slovenije</a> lahko v vsakem trenutku preverite na tej povezavi. Operater je za vse naročnike omogočil možnost brezplačnega preizkusa omrežja, saj pri Telekomu Slovenije želijo, da se sami prepričate o prednostih in sporočite morebitne težave, na katere ste naleteli. To je mogoče s pomočjo pametnih mobitelov <a href="https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-trgovina/telefonija/mobiteli#q=:datum-padajoce:tip-cene:najnizja:zaloga:vse:napovedujemo:ne:v-prodaji:da:5g:da:znamka:samsung" target="_blank">Samsung S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G</a>, <a href="https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-trgovina/telefonija/mobiteli#q=:datum-padajoce:tip-cene:najnizja:zaloga:vse:napovedujemo:ne:v-prodaji:da:5g:da:znamka:huawei" target="_blank">Huawei P40 Pro in Mate Xs</a> ali <a href="https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-trgovina/telefonija/mobiteli#q=:datum-padajoce:tip-cene:najnizja:zaloga:vse:napovedujemo:ne:v-prodaji:da:5g:da:znamka:apple" target="_blank">Apple iPhone 12</a>.</p><p>Sočasno s komercialnim zagonom so pri Telekomu Slovenije predstavili nov naročniški <a href="https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/paketi/paketi-naj/paket-naj-5g" target="_blank">paket Naj 5G</a>. Poleg neomejenih klicev in sporočil v Sloveniji in državah EU za 28,99 evra vključuje še 300 GB prenosa podatkov v domačem omrežju ter hitrost prenosa podatkov 450 Mbit/s v smeri k uporabniku in 150 Mbit/s v nasprotni smeri. Dostop do omrežja 5G sicer ni pogojen le s tem paketom. Če na številko 1918 pošljete ključno besedo 5G, vam bo operater omogočil dostop z obstoječim paketom. Do novega leta brezplačno, nato pa 3 evre mesečno za imetnike paketov NekiNeki in 6 evrov za druge.</p><h3>Kaj opredeljuje kakovost omrežja?</h3><p>Glavni prednosti novega omrežja sta večje hitrosti in krajši zakasnitveni časi. V omrežjih 4G so pričakovane zakasnitve med 40 in 50 ms. Gre za povprečne podatke glede na meritve v tujih omrežjih, kajti v slovenskih so časi veliko krajši (med 10 in 20 ms). Približno polovico predstavlja zamuda na radijskem delu. Čas, da paketek podatkov »pride« iz naprave do bazne postaje. Drugo polovico pa povzročijo »preskoki« med usmerjevalniki v hrbteničnem omrežju operaterja. Razlog zakasnitev v radijskem delu omrežja nima ničesar skupnega s hitrostjo radijskega signala (ta namreč hiti s svetlobno hitrostjo), temveč s komunikacijo in nadzorom. Kot domače omrežje WiFi tudi mobilna omrežja zmogljivosti bazne postaje delijo med vsemi hkratnimi uporabniki na področju pokrivanja. Medtem ko se »pogovarjajo«, prihaja do izgub podatkovnih paketkov in posledično potrebe po ponovnem pošiljanju. Za razliko od brezžičnih omrežij so mobilna veliko bolj nadzorovana in napravam v dosegu omogočajo enake pogoje delovanja. Vsi morajo približno enako dolgo čakati na prosta okna, kar seveda vpliva na zakasnitvene čase. Tu je še čas, ki ga mobilna naprava in bazna postaja potrebujeta za kodiranje in dekodiranje podatkovnih paketkov in sporočanje o pravičnem sprejemu.</p><h3>Kako in kaj meriti?</h3><p>Toliko glede osnov, da boste lažje razumeli podatke, ki vam jih prikažeta aplikaciji SpeedTest (<a href="https://apps.apple.com/us/app/speedtest-by-ookla/id300704847" target="_blank">iOs</a>, <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest" target="_blank">Android</a>, <a href="https://appgallery.huawei.com/#/app/C10526874" target="_blank">HarmonyOS</a>) in AKOS Test Net (<a href="https://apps.apple.com/us/app/akos-test-net/id990167713" target="_blank">iOs</a>, <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.specure.rmbt.akos" target="_blank">Android</a>). Po uspešnem prenosu in namestitvi zahtevata sprejem pravil uporaba in potrjevanja dovoljenj za dostop do virov naprave, ki jih za uspešno meritev potrebujete. Pred uporabo preverite, da je pravilno določen strežnik za testiranje. V aplikaciji SpeedTest mora biti naveden strežnik »Telekom Slovenije, d.d.« in v aplikaciji agencije AKOS bodisi »SI AKOS SERVER 3, Ljubljana« bodisi »SI AKOS SERVER 4, Ljubljana«. Le tako bo namreč meritev karseda natančna in obenem poskrbljeno, da za podatke, prenesene med testom, ne boste plačevali. Vsak posamezni test namreč povzroči približno toliko prenesenih podatkov, kolikor hitrosti nameri. Nekaj sto »megabajtov« je lahko veliko, če aplikacijo zaženete večkrat. Samo na tak način si boste namreč lahko ustvarili mnenje o dosegljivih hitrostih in tudi zakasnitvenih časih, ki so morda še pomembnejši za nekatere sodobne mobilne storitve. Dokler to počnete v omrežju Telekoma Slovenije, prometa ne odštevajo od podatkovnih količin oziroma ga ne boste plačali, če jih paket ne vključuje. Ne more pa operater brezplačnosti nuditi med gostovanjem v tujem omrežju ali če za merjenje uporabite katero od drugih podobnih aplikacij.</p><p><img src="/PublishingImages/speedtest-kodelja-okt20-clanek.jpg" alt="" /> </p><p><img src="/PublishingImages/akost-test-kodelja-okt20-clanek.jpg" alt="" /> </p><h3>Enaki podatki, drugačna vmesnika</h3><p>Aplikacija SpeedTest najprej izmeri zakasnitveni čas (ping) in njegovo nihanje (jitter), ki ste edina podatka meritve, za katera velja, da je nižje boljše. Čim nižji sta številki, toliko bolje s pričakovanimi rezultati zakasnitve med 10 in 20 ms. Sledita še meritvi dosegljivih hitrosti. Najprej v smeri vaše naprave z nižjimi hitrostmi in nato še v obratni smeri z nižjimi, saj tudi mobilna omrežja delujejo po načelu asimetrije hitrosti. Ker vam bo enkratna meritev podala razmere, zamrznjene v prostoru in času, je pomembno, da jo ponavljate čim večkrat, na različnih krajih in v različnih časih. Šele ko jih bo dovolj, boste v razdelku »Rezultat« namreč na podlagi vseh ocenili kakovost omrežja Telekoma Slovenije. </p><p>Enake podatke zagotovi druga aplikacija, le da nima tako izčiščenega minimalističnega uporabniškega vmesnika. Aplikacija AKOS Test Net najprej izvede test inicializacije, med katerim si naprava, na kateri je, in testni strežnik prek varne povezava izmenjata osnovne parametre. Sledi prvi preizkus povezave v smeri k uporabnikom, v katerem si v več vzporednih povezavah izmenjata manjše datoteke, na podlagi česar aplikacija pridobi oceno o zakasnitvenem času in na napravah s sistemom Android še trenutno moč signala. Na podlagi zbranih parametrov se nato izvedejo meritve hitrosti povezave v obeh smereh. Preizkusu hitrosti sledi preizkus preglednosti, test omrežnih storitev in na napravah s sistemom Android še podrobnejše meritve (NDT – Network Diagnostic Tool). Sicer ta aplikacija ponudi neprimerno več podatkov meritve kakovosti omrežja, vendar so osnovne tiste, ki zanimajo večino. Ker je njen del tudi prikaz zemljevida, velja pripomniti, da je ta funkcije izvzeta iz brezplačnega podatkovnega prometa.</p><p>»<i>Ker verjamemo v svoje omrežje, saj ga skrbno in premišljeno razvijamo že 30 let, in predvsem, ker nam je najpomembnejša dejanska in vrhunska uporabniška izkušnja, uporabnike vabimo, da kakovost, hitrost in odzivnost našega omrežja dalje neomejeno testirajo z uveljavljeno aplikacijo Speedtest,</i>« uporabnike poziva mag. Matjaž Beričič, član uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo. Velja pripomniti, da je možnost brezplačnega merjenja omrežja na voljo <b>vsem uporabnikom Telekoma Slovenije</b>, kajti poleg odličnosti delovanja omrežja 5G, v kar se lahko prepričate z ustreznim pametnim mobitelom, je prav tako pomembna kakovost omrežja 4G.</p><p>Povezava do podatkov o <a href="https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/pokritost-in-dostopnost/pokritost-mobilnega-omrezja" target="_blank">pokritosti signala omrežja 5G</a>.</p><h3>Nagradna igra</h3><p>Naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, preizkusite najhitrejše omrežje, oddajte obrazec in se potegujte za najnovejši mobitel Apple iPhone 12 Pro 128 GB (grafitno siva). Nagradna igra traja od 30. 10. do 13. 11. 2020, žrebanje pa bo 18. 11. 2020.</p><p><a href="https://www.telekom.si/info-in-obvestila/nagradne-igre/preveri-najhitrejse-omrezje" target="_blank">SODELUJ!</a></p></div><br>5 min

Nalaganje vsebine
© 2021 Telekom Slovenije
1. april 2018
3917
1. april 2018
Koristi in prihranki omrežij 5G, ki jih bomo uporabniki veseli