Uporabni ukazi za iskalnik Google

Tehnik 18. junij 2015
/PublishingImages/uporabni-ukazi-google-hero.jpg

Za Google obstaja cel kup skritih ukazov, ki so nam lahko še kako v pomoč pri iskanju. Z uporabo marsikaterega izmed njih še hitreje pridemo do spletnih strani oziroma vsebin, ki jih iščemo. Spodaj smo zapisali nekaj tistih, ki so po našem mnenju najbolj uporabni. Verjamemo, da vam bo kakšen prišel prav in ga boste radi uporabljali.

filetype:

Ob pomoči tega ukaza pridemo do želenih vsebin v točno določeni obliki zapisa.

Primer vnosa: krompir filetype:PDF
Izpisane dobimo različne PDF-datoteke o krompirju.

site:

 

S tem ukazom Googlu ukažemo, da naj išče samo znotraj določene spletne strani. Prav nam pride v primerih, ko naletimo na spletno stran, ki nima vgrajenega svojega iskalnika. Marsikatera danes ga sicer ima, a najdemo tudi takšne, ki ga nimajo.

Primer vnosa: G4 site:tehnik.telekom.si
Izpisane dobimo različne podstrani o mobitelu G4 na blogu Tehnik.

related:

Z »related:« najdemo spletne strani, ki so po svoji vsebini podobne tisti, ki jo vnesemo.

Primer vnosa: related:siol.net
Izpisane dobimo spletne strani, ki so podobne spletni strani siol.net.

inurl: in allinurl:

Ta dva ukaza uporabljamo za iskanje spletnih strani, ki imajo v svojem internetnem naslovu točno določeno besedo oziroma več besed. Ukaza sta si zelo podobna. »inurl:« uporabimo za iskanje spletnih strani z eno točno določeno besedo v internetnem naslovu, »allinurl:« pa uporabimo za iskanje spletnih strani z eno ali več točno določenimi besedami.

Primer vnosa: inurl:klobasa
Izpisane dobimo spletne strani, ki imajo v svojem internetnem naslovu napisano besedo »klobasa«.

Primer vnosa: allinurl:kranjska klobasa
Izpisane dobimo spletne strani, ki imajo v svojem internetnem naslovu napisani besedi »kranjska« in »klobasa«.

define:

S tem ukazom pridemo do definicij besed. Žal smo pri njegovi uporabi nekoliko omejeni, saj Google še ne ponuja definicij za slovenske besede, temveč le za angleške.

Primer vnosa: define:smartphone
Izpisano dobimo definicijo za pametni mobitel.

»«

Če želimo, da nam Google najde spletne strani, ki vsebujejo točno določene besede oziroma stavke, moramo te besede ob vnosu v iskalnik odeti v narekovaje. Zelo pomembno pri tem je, da besede zapišemo v pravilnem vrstnem redu.

Primer vnosa: »Slovenija je lepa«
Izpisane dobimo spletne strani, v katerih je napis »Slovenija je lepa«. Pa še res je.

-

 

Z uporabo minusa Googlu ukažemo, da s spiska zadetkov izloči spletne strani, ki vsebujejo določeno besedo.

Primer vnosa: televizor –plazma
Izpisane dobimo spletne strani, ki vsebujejo besedo televizor, ne vsebujejo pa besede plazma.

..

Z uporabo dveh pikic iščemo po določenem razponu števil. Pikici morata stati med številoma.

Primer vnosa: EuroBasket 1991..2009
Izpisane dobimo spletne strani, ki se nanašajo na EuroBasket med letoma 1991 in 2009.

OR

Ob uporabi tega ukaza med dvema besedama nam Google izpiše spletne strani, ki vsebujejo eno ali drugo besedo.

Primer vnosa: Maribor OR Ljubljana
Izpisane dobimo spletne strani, ki vsebujejo ali besedo Maribor ali besedo Ljubljana.

(Vnos matematičnega računa)

 

Če vnesemo poljuben matematični račun, nam zna Google zanj povedati pravilen rezultat.

Primer vnosa: 3+2*2
Izpisan dobimo rezultat za račun 3+2*2, ki je 7. Ja, pametni Google ve, da ima množenje prednost pred seštevanjem.

(Vnos enot)

Google lahko uporabimo tudi za pretvarjanje enot. Pretvarjati zna tako merske kot denarne enote. Ukaz poteka tako, da najprej napišemo prvo enoto s pripadajočo številko, nato besedico »in« oziroma »to« ter za tem še enoto, v katero želimo prvo omenjeno enoto pretvoriti. Tako kot pri definicijah smo tudi tukaj omejeni na uporabo angleškega jezika.

Primer vnosa: 50 euros to dollars
Prikazano dobimo, koliko dolarjev je 50 evrov

Vir: searchengineland.com

Podobni članki

 

Nalaganje vsebine
© 2017 Telekom Slovenije
18. junij 2015
2558
23. junij 2015
Uporabni ukazi za iskalnik Google