Digitalizacija prinaša spremembo poslovnih modelov

Tehnik 27. junij 2018
/PublishingImages/steklarna-hrastnik-ivan-papic-intervju-naslovna.jpg

Steklarna Hrastnik je inovativno in dinamično podjetje, ki se aktivno odziva na spremembe, ki jih v poslovanje podjetij, vključno z razvojem zaposlenih, prinaša digitalizacija. Ivan Papič, direktor za kadre in splošne zadeve, pravi, da se dogajajo tektonske spremembe in da del procesov že prevzemajo roboti. Seveda pa roboti ne morejo delati brez človeškega upravljanja. Z njim smo se pogovarjali o izzivih, ki jih prinaša industrija 4.0.

 

Steklarstvo velja za tradicionalno dejavnost, kjer se veliko proizvodnega procesa izvaja ročno. Če pogledamo malo v prihodnost - kakšno bo vaša tovarna v prihodnosti?
Dogajajo se tektonske spremembe. Od ročnega dela v težki industriji, kar steklarska industrija zagotovo je, prehajamo na robote. Pri tej napovedi ne gre za vizionarstvo, ampak prihodnost na dosegu roke. Že danes s prehodom v industrijo 4.0 opažamo izjemen tehnološki preskok, ki pa je le začetek zgodbe, v kateri stroji naredijo končni izdelek, ga pregledajo, zapakirajo, odpeljejo v skladišče, od koder sledi dobava do naročnika. A zgodba o spremembi tehnologije ni edina, saj vzporedno poteka zgodba o gradnji kompetenc in pridobivanju novih znanj zaposlenih v prihodnosti. S prepuščanjem težkega ročnega dela strojem ljudi potrebujemo na drugih delovnih mestih, z drugačnimi znanji in kompetencami. To so ljudje, ki bodo znali upravljati stroje in krmiliti robote. To velja že danes, še bolj intenzivno pa se bosta tehnološka in kompetenčna proizvodnja prepletali v prihodnje.

Kako bo industrija 4.0. vplivala na vaše podjetje?
Steklarna Hrastnik že danes postaja visoko avtomatizirano in vodilno podjetje v svoji niši pri proizvodnji visoko kakovostne specialne embalaže in namiznega stekla. Zaradi avtomatizacije se že spreminja struktura znanja naših zaposlenih in zaposleni v okviru kompetenčnega centra Pametna tovarna že pridobivajo potrebna znanja za delo v industriji 4.0. Izobražujemo se s področij robotike, nanotehnologije, procesiranja podatkov, pametnih strojev, strojnega vida in naprav in podobno. V prihodnosti bomo zaposlovali še več visoko izobraženega kadra s področja tehničnih in družboslovnih smeri. Za opravljanje dela v Steklarni Hrastnik bodo v prihodnje pomembne tudi drugačne mehke kompetence, kot so "dizajn", miselnost, transdisciplinarnost, nov prilagodljiv način razmišljanja, virtualno sodelovanje … Kompetence bodo vplivale tudi na ustvarjanje steklarskih delovnih mest prihodnosti. Vsi ti postopki in procesi nam vzporedno omogočajo razvoj našega poslovanja v smeri povečanja obsega proizvodnje, večje prilagodljivosti našim strankam in povečevanja tržnega deleža v nišnem segmentu steklenic super premium kakovosti.

 

Vse bo robotizirano in vse avtomatsko. Kako bo digitalizacija vplivala na zaposlene v steklarni?
Te spremembe so za nas zagotovo izziv, saj bomo pridobivali podatke iz proizvodnje v realnem času, kar nam bo omogočalo hitrejše prilagajanje, hitrejše reakcije na morebitne težave …, to pa pomeni manj stroškov, predvsem pa bodo zaposleni dobili orodje, ki jim bo omogočalo tudi ukrepanje v trenutku. Večino enostavnih opravil bomo torej avtomatizirali in digitalizirali, s čimer izboljšujemo delovne pogoje, dvigamo kakovost delovnih mest in posledično omogočamo višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu ter pozitivno klimo. A potrebno je pridobiti nova znanja in kompetence.

Procesi, ljudje ali tehnologija. Kaj od naštetega je po vašem največji izziv pri digitalizaciji proizvodnje?
Zagotovo ljudje. Stroje in tehnologijo lahko kupimo, a vseh potencialov ne (z)moremo izkoristiti brez dobro usposobljenih in motiviranih zaposlenih. Potrebna je transformacija znanj in kompetenc, česar pa brez angažmaja in pripravljenosti zaposlenih ni mogoče izvesti.

Mnogokrat slišimo, da kar četrtina podjetij še danes nima zapisane digitalne strategije, kaj šele, da bi jo pričela uresničevati. Menite, da so podjetja priložnost že zamudila?
Ne moremo reči, da je vse zamujeno, zagotovo pa bodo imela podjetja, ki na vlak digitalizacije in avtomatizacije ne bodo stopila danes, kmalu težave v primerjavi s podjetji, ki so svoj investicijski in izobraževalni cikel že usmerila v proizvodnjo 4.0. Zagotovo je tudi razlika, v kateri panogi podjetje deluje, kakšna je njegova konkurenca in dolgoročna strategija.

 

V mnogih klasičnih panogah se soočajo z disrupcijo poslovanja. Kako se pri vas srečujete s tem izzivom?
Prihodnost ruši utečene načine poslovanja in delovanja. Tako, na primer, Blockchain uvaja povsem novo zgodbo v naše poslovanje. V tej zgodbi tako rekoč skočimo iz sveta papirjev v svet tehnologije, ki je najbolj zanesljiva z vidika verodostojnosti, saj jo je danes skoraj nemogoče potvoriti. Kot sem že omenil, pa te spremembe zahtevajo tudi spremembe v miselnosti in znanju.

V Steklarni Hrastnik sodelujete tudi s študenti in start-up podjetji, ki v klasična poslovna okolja vnašajo nov pogled v inoviranje…
Steklarna Hrastnik ima svoj Premium Business Club 1860 (med-industrijsko inovacijski center), ki omogoča izmenjavo izkušenj in pretok idej med študenti in zaposlenimi z dolgoletnimi izkušnjami na svojem strokovnem področju. Že vrsto let na ta način skupaj ustvarjamo uspešne zgodbe, ki temeljijo prav na inovativnih rešitvah, novem pristopu k vsakodnevnemu delu ter svežem pogledu na izzive. Zagotovo bomo PBC1860 v prihodnje nadgradili in razširili v več smeri. Danes so v ospredju prodaja in marketing, vedno bolj tudi gradnja ugleda Steklarne Hrastnik kot zaposlovalca. A industrija prihodnosti »zahteva«, da sodelovanje razširimo tudi na tehnične fakultete.

E-poslovanje, neprekinjeno poslovanje in računalniški oblak - kaj od tega ste že implementirali in kaj sledi?
V zadnjih investicijskih ciklih se intenzivno usmerjamo v vlaganje sredstev in ostalih virov v infrastrukturo digitalizacije in industrije 4.0. Investiramo v najnovejše tehnologije strojnega vida, robotizacije, komunikacij in zagotavljanja informatizacije za on-line spremljanje podatkov, s čimer je mogoče zagotoviti najvišjo učinkovitost in razpoložljivost proizvodnih procesov in naprav ter kakovost izdelkov. V prihodnjih letih tako želimo večino naprav integrirati v enovite informacijske sisteme, s čimer bi osvojili končno stopnjo razvoja Industrije 4.0., kot sta predvidljivost in prilagodljivost procesov. E-poslovanje, neprekinjeno poslovanje in poslovanje v oblaku je le del teh aktivnosti. Na poti digitalne transformacije nam pomaga tudi Telekom Slovenije. Skupaj smo uspešno zaključili projekt Office 365.

Kako pa se soočate z velepodatki, umetno inteligenco in blockchain tehnologijo, ki ste jo že omenili?
Prednosti blockchain tehnologije sem že omenil, podobna zgodba so velepodatki; brez obeh si sodobne proizvodnje ne moremo več predstavljati. Zato je pomembno, da znamo iz podatkov, ki jih nove tehnologije ponujajo, izluščiti in tudi uporabiti informacije, ki so potrebne za naše delo. Pomembno je, da s sodobnimi orodji lahko zagotovimo predvsem večjo stabilnost procesov, reduciramo nezaželeno variabilnost in zmanjšamo možnost nastanka človeških napak. Z orodji tudi zagotovimo transparentnost med procesi in opolnomočenje zaposlenih. Zaposleni se lahko tako osredotočajo na svoje dejavnosti, se specializirajo in tako še kakovostnejše opravljajo svoje delo.


Podobni članki

 

Nalaganje vsebine
© 2017 Telekom Slovenije
27. junij 2018
4071
4. julij 2018
Digitalizacija prinaša spremembo poslovnih modelov