Ali veste, kaj povezuje vse vidike življenja od začetka obstoja do konca? Tveganje.

Renata Anžič Trtnik 22. februar 2021 Čas branja članka: 5 min
/PublishingImages/zavarovanje-anzic-feb21-hero.jpg

Beseda, ki pomeni bistveno več kot zgolj nekaj, kar zapišemo ali izgovorimo. Pojem tveganje ni otipljiv, je neviden, vendar ga še kako vidimo in občutimo, ko se udejani. Ima rušilno moč, za sabo pogosto pušča trajno škodo. Ko je človek to spoznal že pred davnimi časi, je poskušal škodo tveganja nekako omiliti, da bi vsaj malo omehčal posledice. Tu pa se že kažejo prvi obrisi zavarovanj in zavarovalništva.

Ste slišali za zakonodajo kralja Hamurabija?

V časih starih Egipčanov in Babiloncev je predvsem srednji ali premožnejši sloj v obliki klubov organiziral zbiranje denarja za čas, ko končamo življenje na tem svetu. Vse to so počeli z enim razlogom: da pokop ne bi bil preveč skromen. Prehod v novo življenje je bilo treba pospremiti čim bolj svečano. Čeprav je bilo dejanje dobrodelne narave, je delovalo z mislijo na prihodnost in z zagotovitvijo neke vrste varnosti.

Prvi poskusi zavarovanj, ki sicer niso bili povsem takšni, kot jih poznamo danes, vendar že imajo logiko povrnitve nastale škode, segajo v čas okoli leta 1700 pred našim štetjem. Kralj Hamurabi je v svojo zakonodajo dodal tudi del, ki govori o tem, da se osebi, ki so jo oropali, ji vlomili, jo ubili ali jo je doletela naravna nesreča, za nastalo škodo povrne sredstva, da bi lahko normalno živela in delovala oziroma v primeru smrti njena družina. Tako so zavarovanja prvič postala zapisan del zakonodaje.

 

V srednjem veku se je pojavilo še nekaj novega: cehi so poskrbeli za svoje vajence oziroma delavce, ki so jih izobraževali in jih uvajali v neko obrt. Če so obrtnika oropali ali mu je delavnica zgorela, je dobil povrnjeno škodo, prav tako če se je delavec poškodoval med delom ali celo umrl, v tem primeru so bili pomoči deležni njegova žena in otroci, da so lahko preživeli.

Zavarovanja v tistem času še niso bila nujno v obliki denarnega povračila. Pogosto so bila nematerialna, na primer če je nekomu zgorela delavnica ali hiša, je bila dolžnost soseske pomagati zgraditi mu novo. Vdovi in otrokom so na primer pomagali s hrano, pomočjo na njivi ali z živino.

Zanimivo dogajanje pa je bilo med trgovinskimi posli. Nekaj stoletij pred Kristusom so morske in rečne trgovske poti začele poganjati svet v nove oblike ekonomije in vedno pogostejše kupčije. Takšne poti pa so bile tvegane: naravne sile (brzice, nevihte na morju, visoki valovi ...) in pirati so oklestili mnoge ladje. Kot obliko zmanjšanja tveganja so se domislili, da tovor razporedijo na več ladij, da ne bi hkrati izgubili vsega tovora, če bi se ta prevrnila.

Zavarovanje za podobne ali celo enake namene srečujemo tudi pri civilizacijah, ki so se razvile pozneje na področju Sredozemlja. Zavarovanje je bilo torej prisotno v obliki ideje o razdelitvi tveganja na udeležence posameznih podjemov. Tako so znane različne oblike zavarovanj, ki pa nimajo dosti skupnega z današnjim zavarovanjem. Izjema je institut generalne havarije, ki se je razvil na otoku Rodos 200 let pred našim štetjem. Šlo je za skupnost ladjarjev pri pomorskem trgovanju, ki je delila tveganje. Če je bil ladjar med potovanjem prisiljen vreči del tovora v morje, da bi ladjo rešil pred potopom, so vsi udeleženci sorazmerno utrpeli škodo. Pozneje je bil institut pravno utemeljen. To je bil tudi uvod v pomorsko pravo, na podlagi katerega v nekaterih delih še danes sloni tovrstna zakonodaja.

 

Razmah zavarovalništva

Najstarejša najdena zavarovalna pogodba s področja pomorskega zavarovanja je bila leta 1367 sklenjena v obliki notarskega akta, izvira pa iz Genove v Italiji. Od tu dalje so se vrste zavarovanj kar vrstile, na primer leta 1567 je bila v Münchnu ustanovljena prva zdravstvena blagajna, ki je bila zametek sodobnega zdravstvenega zavarovanja.

Zanimivo je tudi požarno zavarovanje iz leta 1591. Če dobro razmislimo, so bile hiše takrat pretežno iz naravnih materialov (les, slama ...) in kuhali so na odprtih ognjiščih, zato so bili požari pogosti in predstavljali so veliko grožnjo. Nemalokrat je bilo zelo hitro v plamenih celo mesto. 101 lastnik hiš se je s pogodbo o nudenju medsebojne pomoči v primeru požarne nevarnosti zavezal, da bo v primeru požara prispeval en odstotek vrednosti uničene hiše njegovemu lastniku. To se je imenovalo hamburško požarno zavarovanje. Prva požarna zavarovalnica, Hamburger Feuerkasse, je bila ustanovljena leta 1676. Ali ste vedeli, da deluje še danes in velja za najstarejšo zavarovalnico na svetu?

Prav gotovo ste že slišali za znamenito londonsko zavarovalnico Lloyd, ki je dobila ime po kavarni Edvarda Lloyda v Londonu. Za njeno ustanovitev velja leto 1700. V omenjeni kavarni so se zbirali trgovci in sklepali pogodbe o pomorskem zavarovanju. Ta zavarovalnica je bila združenje posameznikov, ki so bili v primeru nastanka škodnega dogodka prek institucije Lloyd zavezani poravnati del škode.

S prehodom v industrijsko revolucijo so se pojavile nove oblike dela, nove gospodarske panoge in s tem tudi nova delovna razmerja ter drugačna družbena in socialna ureditev. Še posebej sta 19. in 20. stoletje potisnila zavarovalništvo v nove smeri. V Evropi so nastajale pravne podlage za podjetniško organiziranje zavarovalne dejavnosti, to pomeni, da so države sprejemale pravne predpise. Tako se je zavarovalništvo razvilo kot pomembna gospodarska dejavnost. Danes je možno zavarovati tako rekoč skoraj vse.

Če se vrnemo na začetek članka, ko smo se srečali z besedo tveganje, jo zdaj razumemo drugače. Tveganje je neločljivo povezano z življenjem. Enega brez drugega ni. Da bi omilili težo tveganja, zavarujemo sebe, druge in imetje. Tako je bilo nekoč in tako bo tudi v prihodnosti.

kupi


Kaj ima Telekom Slovenije skupnega z zavarovanjem?

Tudi Telekom Slovenije se zaveda, kako pomembno je zavarovati lastnino. Danes so mobiteli, prenosni računalniki, tablice in pametne ure investicija, ki jo je treba načrtovati. Še posebej pa ne moremo brez vsega naštetega, saj so to naprave, ki zavzemajo celotno naše življenje, tako poklicno kot zasebno. Samo pomislite, v kakšnih škripcih se znajdemo, če ostanemo brez mobitela in z njim brez vseh kontaktov. Pa to še zdaleč ni največja težava! Glavni namen zavarovanja naprav je pomagati vam v stiski in vam olajšati pot k rešitvi. Storitev je pripravljena v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in je namenjena naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki so zasebni uporabniki, samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe. Obseg zavarovalnega kritja je odvisen od izbranega zavarovalnega paketa. Tu si lahko ogledate pakete, ki sta jih skrbno pripravila za svoje naročnike mobilnih storitev.


Podobni članki

 

Nalaganje vsebine
© 2017 Telekom Slovenije
22. februar 2021
5574
22. februar 2021
Ali veste, kaj povezuje vse vidike življenja od začetka obstoja do konca? Tveganje.