Kako zavarovati dom pred škodo zaradi strele?

Renata Anžič Trtnik 4. avgust 2020 Čas branja članka: 8 min
/PublishingImages/zavaruj-dom-anzic-avg20-hero.jpg

Vreme kroji naše navade, celo življenja. Zaradi njega drugače gradimo kot nekoč, znanstveniki pa zaradi razumevanja tega naravnega pojava razvijajo tehnološke rešitve, ki nas zavarujejo ali nam vsaj prihranijo marsikatero težavo.

Glede na dejstvo, da je v Sloveniji gostota strel največja na zahodu in kot taka tudi v Evropi, najmanjša pa na vzhodu države, si poglejmo, kakšne vrste zaščit obstajajo, zakaj je pomembno, da imajo stavbe strelovodno zaščito, dobro ozemljitev in da uporabljamo prenapetostno zaščito. V prejšnjem članku smo pojasnili, na kakšen način pride do udara strele in kakšno razdejanje pusti v obeh primerih.

 

Vir: EIMV.

Prevelika obremenitev vodi v težave

Na svetu vsako sekundo udari od 30 do 100 strel. Ker je močnejša sila od nas, je edina rešitev, da jo dobro spoznamo in se prilagodimo na sobivanje z njo. Zlato pravilo, ki ni nikoli iz mode: Spremljajmo vremensko napoved! V pomladnem času nastopi bolj živahno vremensko dogajanje, ki traja nekako do zgodnje jeseni. Takrat se skuha največ neviht.

V času nevihte preventivno ugasnimo električne naprave in jih izklopimo iz električnega omrežja zaradi nevarnosti indirektnega udara strele. Dolgoročna rešitev so različne prenapetostne zaščite (najlažja in najhitrejša rešitev so na primer vtičnice in razdelilniki s prenapetostno zaščito pred udari strele).

V primeru zaščite pred indirektnim udarom je ustrezna rešitev namestitev prenapetostne zaščite v električni inštalaciji, ki jo opravi strokovno usposobljena oseba. Dodatno se nato v tem primeru namesti še prenapetostno zaščito neposredno pred samo napravo (vtičnica ali razdelilnik z zaščito). Namestitev zaščite samo v vtičnici je zasilna rešitev, saj je takšna naprava sposobna odvajati samo manjše prenapetosti (da naprava ustrezno deluje, mora biti ustrezno narejena tudi električna inštalacija). V primeru direktnega udara strele v objekt ali tudi indirektnega udara, pri katerem v objektu nastopijo večje prenapetosti, taka zaščita nikakor ne zadošča.

Udar strele v bližini zgradbe hipno poveča napetost z 230 V na od 3 do 6 kV. Traja nekaj mikrosekund in lahko uniči elektronske komponente, kot so spomin, procesorji, ekrani … Direktni udari so najbolj nevarni, saj ustvarjajo milijone voltov. Ni potrebno posebej poudariti, da v takem primeru zelo verjetno poškodujejo domačo električno napeljavo. Tudi požar je neredek spremljevalec. Pojma, ki sta ob taki temi vedno prisotna, sta prenapetosta in prenapetostna zaščita.

Kaj je prenapetost?

To je običajno povečanje napetosti na vodih, ki presega nazivne vrednosti napetosti, ki so lahko posledica atmosferskih razelektritev (udarov strele) ali različnih obratovalnih stanj v omrežju in imajo prehodni značaj. Prenapetost ne pomeni le povišane napetosti, temveč tudi elektromagnetno motnjo. Prenapetosti v električni instalaciji imajo različne vzroke, ti so lahko: omrežne, preklopne, elektrostatične in atmosferske (prenapetosti kot posledica atmosferskih razelektritev oziroma strele in prenapetosti, ki nastanejo v električnem omrežju kot posledica stikalnih manipulacij).

Kaj je prenapetostna zaščita?

Prenapetostna zaščitna naprava je naprava, ki omeji prenapetosti na dovolj nizko raven, da zavaruje naprave in opremo, ki jo ščitimo. Največje prenapetosti v omrežju se pojavijo ob udarih strele. Če izklop električnih naprav ni vedno možen, si je priporočljivo priskrbeti ustrezne naprave, ki bodo poskrbele za prenapetostno zaščito. Prenapetostna zaščita je tudi nabor ukrepov, s katerimi omejimo prenapetosti.

 

Zunanja in notranja zaščita sta dobro usklajen par

Osnovni princip zaščite pred udarom strele je preprečiti energiji strele, da pride do občutljivih naprav. To dosežemo tako, da:

 • strelo prestrežemo in jo po najkrajši poti odvedemo v zemljo (strelovod),
 • poskrbimo za izenačitev potencialov v stavbi (povezave kovinskih delov, odvodniki prenapetosti, iskrišča),
 • poskrbimo za čim manjši vpliv induciranih in indirektnih napetosti (odvodniki prenapetosti).

 • Brez prave zaščite tvegamo, da bo strela, ki bi udarila v objekt ali ob njega, povzročila precej škode. Poškodbe so lahko mehanske, zelo verjetna pa je tudi škoda na električni napeljavi in električnih aparatih v hiši. Poleg tega, da ne bodo več delovali, pa je posledica udara lahko tudi požar, ki na koncu naredi največjo škodo in ogroža življenja stanovalcev. Sistem zaščite pred delovanjem strele je sestavljen iz zunanje in notranje zaščite pred strelo.

  Naloga zunanjega sistema zaščite pred strelo oziroma strelovoda je, da prepreči, da bi strela neposredno udarila v objekt ali del objekta. Sestavljen je iz lovilnega sistema, sistema odvodov in ozemljilnega sistema. Naloga lovilnega sistema je, da strelo prestreže, »ulovi«, nato se po odvodnem sistemu tok strele prenese do ozemljitvenega sistema, prek katerega ta tok nato steče v zemljo. Ne more preprečiti udara strele, lahko pa zaščiti ljudi in premoženje pred njegovimi posledicami. Poznamo tri vrste strelovodov: preprost strelovod z lovilci in odvodi, strelovod z napetim vodnikom in strelovod s Faradayevo kletko (aktiven link na slovarček). Poznamo tudi različne zaščitne stopnje in učinkovitosti zaščite pred strelo (zaščitni nivo I do IV). Lovilni sistem pa je lahko sestavljen iz paličnih lovilcev (palic), napetih žic ali mreže vodnikov.

  Sestavni del sistema zaščite pred strelo je notranja zaščita pred strelo. Naloga notranjega sistema je preprečitev prenapetosti v notranjosti objekta, to pa se doseže z izenačitvijo potencialov ali z doseganjem ločilne razdalje med posameznimi električno prevodnimi deli v notranjosti objekta.

  Strelovod ne zagotavlja 100-odstotne varnosti pred udarom strele. Nujno je vzpostaviti tudi notranjo, prenapetostno zaščito. Da bi dosegli kar najboljši učinek obeh, ju je potrebno načrtovati s pomočjo strokovnjaka, strokovna pa mora biti tudi izvedba.

  V skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele morajo biti vse manj zahtevne in zahtevne stavbe opremljene s sistemom zaščite pred strelo z zaščitnim nivojem najmanj IV. Izjema so enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe, ki jih, v skladu s pravilnikom, ni treba obvezno opremiti s sistemom za zaščito pred strelo. Ta odločitev je prepuščena lastnikom stavb, ki se lahko na podlagi posveta s strokovnjakom in glede na izpostavljenost oziroma lego stavbe, vrednost opreme v stavbi ter preostalih kriterijev odločijo za namestitev.

  Prav je, da se poudari, da ustrezno zaščito zagotavlja pravilno načrtovan, ustrezno izveden in vzdrževan sistem zaščite pred strelo. Za to morajo poskrbeti ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Nepravilno izveden ali slabo vzdrževan sistem zaščite pred strelo lahko v določenih primerih pomeni večje tveganje za nastanek škode kot objekt brez sistema zaščite pred strelo.

  Notranja prenapetostna zaščita ščiti pred posledicami udara strele pa tudi pred posledicami drugih prenapetosti, ki lahko pridejo v zgradbo prek inštalacij (energetske, komunikacijske) in preostalih prevodnih povezav (vodovod, kanalizacija, plinovod, …). Prenapetosti v inštalaciji moramo omejiti na vrednosti, ki jih naprave in oprema še prenesejo. Za omejevanje uporabljamo: prenapetostne zaščitne elemente in izenačitev potenciala.

  Na kaj moramo pomisliti, da bo notranja zaščita pravilno izvedena in res koristna? Zanima nas, katera so napetostno občutljiva bremena v inštalaciji, kje vstopajo v stavbo, ali je na stavbi ali v bližini kakšen strelovod, kateri predpisi veljajo za obravnavano stavbo in ne nazadnje kakšna je verjetnost udara strele.

  Glede na odpornost proti prehodnim prenapetostim delimo električne naprave v štiri razrede:

 • razred I (prenese prenapetosti do 1,5 kV): naprave z elektroniko …;
 • razred II (prenese prenapetosti do 2,5 kV): gospodinjski aparati …;
 • razred III (prenese prenapetosti do 4,0 kV): razdelilniki, stikala, kabli, stacionarni motorji…;
 • razred IV (prenese prenapetosti do 6,0 kV): števci električne energije, glavne varovalke …

 • Pri načrtovanju zaščite pred udarom strele je treba oceniti tveganje. To naredimo z izračunom možnosti poškodbe. Ocena tveganja je odvisna od dimenzij objekta, materialov, iz katerih je ta zgrajen, namena, lokacije, vrednosti objekta, vrednosti opreme ... Po takšni oceni se izbere ustrezne elemente, ki naj bodo dovolj kakovostni, saj je zaradi slabe kakovosti objekt lahko ogrožen zaradi možnosti udara strele navkljub strelovodu in prenapetostni zaščiti.

  Če torej povzamemo, kaj se zgodi, kadar udari strela blizu objekta ali vanj in je ta brez zaščite, in kaj z objektom, ki zaščito ima:

  V prvem primeru lahko potuje po žicah, ki so neposredno povezane v razdelilno ploščo. Zaradi prenapetosti jih dobesedno lahko skuri, prav tako je nevarno za požar.

  V drugem primeru se večina prenapetosti preusmeri v tla zunaj hiše. Še vedno pa lahko nekaj prenapetosti vstopi v objekt skozi električno napeljavo, vendar ni nujno, da bo nastala škoda.

  Nekaj hitrih, kakovostnih in dobrih rešitev najdete tu.

  5 hitrih o streli

 • Edina učinkovita zaščita objektov pred delovanjem strel je dober strelovodni sistem, dober ozemljilni sistem in uporaba napetostnih odvodnikov.
 • S priklopom v telekomunikacijsko optično omrežje preprečimo, da bi se učinki udara strele prenesli v hišne telekomunikacijske naprave.
 • Približne ocene iz zavarovalniških statistik kažejo naslednje deleže poškodb na napravah:
  • 42 % je poškodovanih komunikacijskih naprav,
  • 23 % krmilnih naprav,
  • 20 % grelne in hladilne tehnike,
  • 8 % bele tehnike,
  • 7 % drugo.
 • Največji tokovi, ki se ob udaru strel pojavljajo v Sloveniji, dosegajo vrednosti 400 kA. Verjetnost pojava take strele je manj kot 0,1 %.
 • Veliki križi, ki jih ponekod vidimo na podeželju sredi travnikov v bližini vasi, so namenjeni temu, da pritegnejo strelo, namesto da bi udarila v kateri objekt. So strelovodi.

 • Ob nevihtah zaščitite svoje naprave in poskrbite za svojo varnost

  Kako? Poskrbite, da boste o možnih udarih strel na vaši lokaciji pravočasno obveščeni prek SMS-a tako, da se naročite na brezplačno storitev Strela alarm. SMS-obveščanje si naročite tako, da na številko 041 145 000 pošljete SMS z vsebino: STRELA (presledek) uporabniško ime za fiksne storitve.

  Primer: STRELA novakjan na 041 145 000

  Strela ALARM si lahko vključite vsi, ki ste hkrati uporabniki mobilnih in fiksnih storitev Telekoma Slovenije.

  Morda bi vas zanimalo še

 • Razdiralna sila, ki udari na dva načina!
 • Pravi mojstri za strele!
 • Ne bojmo se strel, pa vendar se podučimo, kaj storiti ob udaru
 • Ali danes že lahko predvidimo, kam bo udarila strela?
 • Čas nemirnega vremenskega dogajanja
 • Kaj moramo vedeti, če nas ujame nevihta

 • Nalaganje vsebine
  © 2021 Telekom Slovenije
  4. avgust 2020
  5283
  4. avgust 2020
  Kako zavarovati dom pred škodo zaradi strele?