• Smernice

  24. september 2013 - Tehnik

  Smernice za sodelovanje v družabnih medijih za zaposlene v družbi Mobitel.

  V Mobitelu sprejemamo družabne medije kot pomembno orodje za korporativne in poslovne dejavnosti in se zavedamo prednosti, ki jih prinašajo družabni mediji pri izgradnji tesnejših odnosov s strankami, skupnostmi in drugimi ključnimi deležniki. V priporočilih za sodelovanje v družabnih medijih, ki so zasnovana za zaščito zaposlenih in podjetja, so vsem, ki uporabljate družabne medije bodisi v sklopu svojega dela bodisi osebno, na voljo smernice o tem, kako nastopati v družabnih medijih, ko pišete ali razpravljate o zadevah povezanih z Mobitelom, njegovimi izdelki in storitvami, zaposlenimi, konkurenti in/ali drugimi poslovno povezanimi posamezniki ali organizacijami.

  V spletnih družabnih medijih so meje med zasebnim in javnim ter osebnim in službenim precej zabrisane. Ko sodelujete v spletnih družabnih medijih in se predstavljate kot zaposlen v Mobitelu, ne pozabite, da v teh medijih sodelujejo tudi naši uporabniki, poslovni partnerji ter sodelavci, zato poskrbite, da so kakršnekoli omembe Mobitela pravilne in natančne, da upoštevate predpise o nerazkrivanju podatkov ter da izkazujete spoštovanje do posameznikov in skupnosti, s katerimi komunicirate.

  Prosimo vas, da priporočila upoštevajte pri vseh oblikah spletnega objavljanja v spletnih družabnih medijih:

  • kadar v družabnih medijih nastopate kot pooblaščeni predstavnik Mobitela in jih uporabljate v poslovne namene. Nadaljnje informacije so navedene v poglavjih 1. in 2.
  • kadar družabne medije uporabljate v osebne namene in omenjate Mobitel, njegove zaposlene, izdelke ali storitve in/ali druge poslovno povezane posameznike ali organizacije. Nadaljnje informacije so navedene v poglavjih 1. in 3.

  Družabni mediji vključujejo:

  • družabna omrežja, kot so Facebook, MySpace, Bebo, Friendster,
  • strani za izmenjavo videa in fotografij, kot sta Flickr in YouTube,
  • strani za mikrobloganje, kot sta Twitter in Koornk,
  • spletne bloge, vključno z blogom podjetja (Tehnik), osebnimi blogi in blogi, ki jih gostijo klasični mediji,
  • spletne forume in razpravljalnice,
  • spletne enciklopedije, kot je Wikipedia,
  • virtualne svetove, kot je Second World
  • spletne zaznamke, kot so del.icio.us in digg
  • katerekoli druge spletne strani oz. družabne medije, ki posameznikom ali podjetjem omogočajo uporabo preprostih orodij za objavo.

  Glede na hiter razvoj in sprejem družabnih medijev ter njihov rastoč vpliv na korporativne aktivnosti, bomo priporočila redno pregledovali in dopolnjevali, tako da bodo ostala relevantna in uporabna. Priporočila so napisana v skladu z Mobitelovimi poslovnimi načeli in predpisi in se ne nanašajo na osebno rabo družabnih medijev, v kateri ne omenjate z Mobitelom povezanih zadev. V kolikor potrebujete podrobnejša pojasnila glede priporočil in tega, kako se nanašajo na vas, se obrnite na Jureta Teodoroviča.

  1. Splošna priporočila za sodelovanje v družabnih medijih

  Splošna priporočila so namenjena vsem, ki uporabljate družabne medije bodisi v sklopu svojega dela bodisi osebno, ko pišete ali razpravljate o zadevah povezanih z Mobitelom.

  • Ko sodelujete v družabnih medijih bodite spoštljivi do posameznikov in skupnosti, s katerimi imate stike, bodite vljudni in spoštljivi do mnenj drugih, tudi v okvirih razgretih pogovorov in razprav.
  • Upoštevajte pogoje uporabe posameznih družabnih medijev in se potrudite, da delujete v skladu z normami spodobnega obnašanja družabnega medija, ki ga uporabljate.
  • Spoštujte vsebino, zaščiteno z avtorskimi pravicami, upoštevajte pošteno rabo, pravico do zasebnosti, predpise o nerazkrivanju podatkov in ostale prepise, pravilnike in zakone. V kolikor niste prepričani glede tega, kaj smete objaviti ali razkriti v družabnih medijih, se obrnite na Službo za odnose z javnostmi.
  • Ne razkrivajte osebnih informacij drugih ljudi in delujte v skladu z ustreznimi prepisi. Na spletu se spoštljivo obnašajte tudi do svojih sodelavcev in upoštevajte njihovo pravico do zasebnosti ter ne objavljajte njihovih osebnih informacij. Morebitnih službenih zamer ne rešujte na spletu.
  • Bodite spoštljivi do bralcev. Izogibajte se nerazumljivih narečnih izrazov, osebnih žaljivk, poniževalnih ali prostaških izrazov ali obnašanja. Izogibajte se sovražnega govora, pretirane promocije, podajanja neresničnih informacij ali hudega pretiravanja. Spoštujte zasebnost drugih in bodite pazljivi pri občutljivih temah, oziroma se jih izogibajte – taki temi sta na primer politika in vera.
  • Ne objavljajte vsebin, ki so obscene, žaljive, grozijo, nadlegujejo, diskriminirajo ali so sovražne do drugih oseb ali entitet, vključno z Mobitelom, njegovimi zaposlenimi, pogodbenimi izvajalci, partnerji, konkurenti in/ali drugimi posamezniki in organizacijami, ki so poslovno povezane.
  • Če v spletnih enciklopedijah naletite na napačne podatke o podjetju, o tem obvestite Službo za odnose z javnostmi.
  • Bodite pazljivi pri objavljanju fotografij ter video materiala, ki je povezan z Mobitelom. Za objavo nekaterih gradiv potrebujete dovoljenje podjetja.
  • Če vas v zvezi z vašimi objavami na spletu kontaktirajo mediji, se obrnite na Službo za odnose z javnostmi.
  • Bodite spoštljivi do konkurenčnih podjetij in ne objavljajte neresničnih podatkov.
  • Bodite previdni pri komunikaciji s tistimi, ki objavljajo nespoštljive ali žaljive komentarje o Mobitelu. Izogibajte se prepirom. Če na spletu naletite na množično širjenje neresnic o podjetju ali s podjetjem povezanih tem, se obrnite na Službo za odnose z javnostmi. Kadar se ne strinjajte s sogovorniki, ohranite hladno glavo in se obnašajte spoštljivo, držite se dejstev.
  • Navajajte smiselne informacije in stališča. Mobitelovci ste najboljši zastopniki podjetja. Objavljajte smiselne in spoštljive komentarje, ne pošiljajte nezaželenih sporočil in ne objavljajte komentarjev, ki niso v skladu s temi smernicami.
  • V družabnih medijih, predvsem v družabnih omrežjih (npr. Facebook) in na blogu podjetja (Tehnik) ne pozabite na vašo povezavo z Mobitelom. Če se predstavljate kot Mobitelovec, naj bo vaš profil in z njim povezana vsebina v skladu z načinom, na katerega se želite predstavljati sodelavcem in strankam. Na povezavo z Mobitelom ne pozabite pri komentiranju objav na blogu podjetja (Tehnik) ali na Mobitelovem profilu na Facebooku, oziroma drugih uradnih straneh podjetja v družabnih medijih. Pri komentiranju teh objav upoštevajte priporočila za sodelovanje v družabnih medijih.

  2. Sodelovanje v družabnih medijih za poslovne namene

  2.1. V tem poglavju so zbrana Mobitelova priporočila za sodelovanje v družabnih medijih za pooblaščene uslužbence, ki so seznanjeni s strategijo nastopa v družabnih medijih in Mobitel zastopajo v družabnih medijih v sklopu delovnih nalog.2.2. Če v družabnih medijih nastopate kot pooblaščen predstavnik Mobitela:

  o navedite, da ste zaposleni pri Mobitelu in, kjer je to ustrezno, navedite tudi svoj položaj v Mobitelu, svoje vloge in odgovornosti;

  • objavljajte zgolj informacije, ki so javno dostopne. Ne komentirajte ali razkrivajte zaupnih informacij podjetja (kot so zaupni finančni podatki, poslovni načrti in strategije, bližnje kadrovske spremembe, zaupni lastniški podatki podjetja Mobitel ali drugih podjetij). V kolikor potrebujete pojasnila o tem, katere z Mobitelom povezane informacije so v javni domeni se posvetujte s Službo za odnose z javnostmi. Na spletu ne komentirajte pravnih zadev povezanih s podjetjem, razen če imate dovoljenje podjetja za takšno početje. Za objavo zasebnih pogovorov ali interne komunikacije v Mobitelu (npr. o promocijskih aktivnostih, strategijah, itd.) potrebujete dovoljenje podjetja. Brez dovoljenja ne citirajte strank, partnerjev ali dobaviteljev, ali se na njih sklicujte. Pri sklicevanju objavite še povezavo do vira.
  • poskrbite, da bo objavljena vsebina v skladu z dejstvi in v skladu s pravilniki podjetja, ki se nanašajo nanjo, predvsem pa s prepisi o nerazkrivanju podatkov
  • novosti povezanih s podjetjem ne objavljajte prvi, razen v primeru, če ste prejeli ustrezna dovoljenja in odobritve v skladu z ustreznimi prepisi
  • objavljajte zgolj nasvete, podporo in komentarje pri temah, ki sodijo v vaše področje dela pri Mobitelu. Na ostale teme opozorite strokovnjaka za te teme, ki imajo pooblastilo za sodelovanje v družabnih medijih in, v kolikor situacija zahteva odgovor v realnem času, obvestite sogovornika/sogovornike, da je bilo vprašanje posredovano pristojnemu oddelku na Mobitelu;

  3. Omenjanje Mobitela in z njim povezanih vsebin v osebni rabi družabnih medijev

  V tem poglavju so zbrana Mobitelova priporočila sodelovanja v družabnih medijih za osebno rabo družabnih medijev, kadar omenjate Mobitel, njegove zaposlene, izdelke ali storitve, konkurente, in/ali druge posameznike ali organizacije s katerimi je Mobitel poslovno povezan. Pri teh okoliščinah je pomembno, da bralci iz vaše objave ne sklepajo, da so vaši osebni komentarji uradno mnenje Mobitela.

  3.1 Ko uporabljate družabne medije v osebne namene in razpravljate o Mobitelu ali o temah povezanih s podjetjem:
  • se lahko identificirate (navedite svoje ime in, kjer je to ustrezno, tudi položaj v Mobitelu). Pišite v prvi osebi. Jasno izrazite, da podajate svoja stališča in ne stališča družbe Mobitel in da niste pooblaščeni dajati izjav v imenu Mobitela.
  • ne uporabljajte identitete kakšnega drugega zaposlenega v Mobitelu, Mobitelovega poslovnega partnerja ali konkurenta (vključno z imenom ali izpeljanko imena);
  • pazite, da z objavami ne škodujete ugledu podjetja in njegovim poslovnim interesom;
  • ne vključujte Mobitelovega logotipa ali zaščitenih blagovnih znamk v svoje objave.
  • ste za vsebino svojih spletnih objav osebno odgovorni
  • objavljajte le preverjene in natančne informacije o Mobitelovih izdelkih in storitvah. V kolikor želite izraziti svoje mnenje, navedite, da gre za osebno mnenje.
  • kadar podajate svoj osebni pogled na zadevo, ki je povezana z Mobitelom, bodite pozorni, da ta komentar in mnenje in ne povzročita škode Mobitelu, oziroma njegovim poslovnim interesom.
  • uporabite izjavo o omejeni odgovornosti, da zagotovite, da so vaši izbrani pogledi in mnenja razumljeni kot vaši in ne Mobitelovi. Izjava o omejevanju odgovornosti je potrebna, kadar:
  • omenjate delo, ki ga opravlja Mobitel;
  • komentirate katerekoli dogodke povezane z Mobitelom ali telekomunikacijami; ali
  • je objavljena povezava do Mobitelove spletne strani.
  • uporabite stalno izjavo o omejeni odgovornosti, če pogosto omenjate Mobitel ali z Mobitelom povezane teme, npr. na vašem blogu. Primer izjave o omejeni odgovornosti: »Objave na tej strani so moje delo in ne predstavljajo Mobitelovih stališč, strategij ali mnenj.« Za občasno omenjanje Mobitela je dovolj, če se uporabi izjava o omejeni odgovornosti samo takrat, ko je potrebna. Primer izjave o omejeni odgovornosti: "Mnenja izražena v tej objavi so moja in niso nujno povezana s stališči Mobitela."
  • spoštujte Mobitelov pravilnik o sprejemljivi uporabi storitev in informacijskih sistemov, ki jih zagotavlja Mobitel, v kolikor v svojem delu pri Mobitelu ali pogodbenem izvajalcu uporabljate Mobitelove storitve. Konkretno, omejena osebna raba storitev, ki jih zagotavlja Mobitel (npr. e-pošta, dostop do interneta in takojšnje sporočanje), je dovoljena, a se potrudite, da bo znotraj sprejemljivih meja in ne bo ovirala vašega dela;
  • navajajte zgolj javno dostopne informacije, kot so tiste na spletni strani www.mobitel.si ali v Mobitelovih letnih poročilih. Ne komentirajte ali razkrivajte zaupnih informacij podjetja (kot so zaupni finančni podatki, poslovni načrti in strategije, bližnje kadrovske spremembe, zaupni lastniški podatki podjetja Mobitel ali drugih podjetij). Na spletu ne komentirajte pravnih zadev povezanih s podjetjem. Za objavo zasebnih pogovorov ali interne komunikacije v Mobitelu (npr. o promocijskih aktivnostih, strategijah, itd.) potrebujete dovoljenje podjetja. Brez dovoljenja ne citirajte strank, partnerjev ali dobaviteljev, ali se na njih sklicujte. Pri sklicevanju objavite še povezavo do vira.
  • novosti povezane z Mobitelom ne objavljajte prvi

  Vsi smo osebno odgovorni za vsebino, ki jo objavimo v spletnih družabnih medijih. Pri objavljanju na spletu imejte v mislih, da bodo objave na spletu ostale še dolgo, zato premislite, kaj želite sporočiti in kako boste posredovali svoje sporočilo. Posebno pozornost pa položite tudi na varovanje svoje zasebnosti.

  Hvala.


  comments powered by Disqus

 Catalog-Item Reuse ‭[1]‬

 Catalog-Item Reuse ‭[3]‬

 Catalog-Item Reuse ‭[2]‬

24. september 2013
1271
24. september 2013
Smernice
Novice