• /PublishingImages/WP7-Pictures.jpg

  Spoznajmo Windows Phone 7: Panorame in vrtilni vmesniki

  23. september 2013 - Alja Isaković

  Panorama v aplikaciji WP7 MarketplaceEna izmed bolj prepoznavnih značilnosti uporabniškega vmesnika Windows Phone 7 Metro je gotovo poseben vodoravni način premikanja med vsebinami v aplikaciji, ki je vizualno privlačen in razumljiv za uporabnike. Ta način premikanja lahko v aplikacijah omogočimo z uporabo panoramskega ali vrtilnega vmesnika, ki sta na videz zelo podobna, vendar služita drugačnemu namenu.

  Panorame in vrtilni vmesniki (angl. pivots) ponujajo elegantno možnost za predstavitev vsebin v prostoru, ki je lahko nekajkrat širši od same širine zaslona. Aplikacije tako pridobijo dodatno dimenzijo, po kateri se uporabniki enostavno premikajo s potegi levo ali desno. Panorame in vrtilni vmesniki se v glavnem uporabljajo v pokončnem načinu, vendar je možna tudi uporaba v ležeči postavitvi.

  Oba Metro stila za upravljanje bi lahko primerjali z navigacijo z uporabo zavihkov, vendar nam panorame in vrtilni vmesniki vsak po svoje ponujajo drugačno uporabniško izkušnjo. Poznavanje razlik med obema načinoma nam lahko pomaga pri načrtovanju prijetnejših aplikacij, ki so v skladu z Metro uporabniškim vmesnikom.

  Panorame za raziskovanje vsebin

  Panorame so odlično orodje za pritegnitev pozornosti uporabnikov in se ponavadi uporabljajo pri izpostavljanju vsebin, pogosto v primerih, ko aplikacija združuje informacije iz različnih virov. Panorame tako predstavljajo vstopno točko aplikacije, ki uporabnike spodbudi k nadaljnjemu raziskovanju vsebine.

  Povezave do vsebin so praviloma predstavljene preko vzorčnih kvadratkov (thumbnails). Primer: kvadratki z ikonami aplikacij ponujajo neposreden dostop do izpostavljenih aplikacij v vstopni panorami aplikacije Marketplace.

  Panorame sestavljajo: neobvezna slika ozadja, ki poteka čez celo širino in naredi panoramo vizualno privlačno, glavni naslov panorame, ki se preliva iz zaslona na zaslon in je vedno viden, sekcije panorame z opcijskim naslovom, ki predstavljajo različne dele panorame.

  Predloga za Windows Phone 7 panoramo

  Predloga s tipičnimi elementi panorame (vir: Microsoft)

  Panorame so praviloma omejene na 4 zaslone, pri čemer se uporablja razmerje 16 x 9. V panoramah se lahko uporablja več slik, vendar je lahko hkrati prikazana le ena. Slike za ozadje so praviloma velikosti med 480 x 800 in 1024 x 800 piksli.

  Windows Phone 7 stičišče za slike

  Uporaba panorame v stičišču za slike (vir: Microsoft)

  Dobe primere uporabe panoram lahko najdemo kar v glavnih stičiščih platforme WP7: People, Marketplace, Games, Office, Pictures, Music + Videos. Ko izberemo eno izmed kategorij (vsebinskih področij) panorame, pa smo praviloma preusmerjeni na zaslon, ki uporablja vrtilni vmesnik.

  Vrtilni vmesniki za filtriranje vsebin

  Vrtilni vmesniki ponujajo hiter dostop do različnih pogledov v aplikaciji. Vrtilni vmesnik se uporablja recimo pri različnih pogledih v aplikaciji za e-pošto - vsa sporočila, neprebrana, označena in nujna sporočila. Paziti je potrebno le na to, da se vrtilni vmesnik uporablja le za prikaz vsebine podobnega tipa.

  Primeri vrtilnih vmesnikov WP7

  Uporaba vrtilnih vmesnikov pri pregledovanju rezultatov iskanja, prejete pošte in koledarja (vir: Microsoft)

  Premikanje po vrtilnem vmesniku je podobno premikanju po panorami, vendar gre pri vrtilnem vmesniku bolj za prehajanje med različnimi pogledi in ne širokim zaslonom izpostavljenih vsebin. Dodatna značilnost vrtilnega vmesnika je ta, da se lahko med zasloni premikamo tudi z enostavnim dotikom naslednjega naslova (ni potrebno listanje za premik na naslednji zaslon).

  Priporoča se, da se vrtilne vmesnike uporablja za največ 6 ali 7 kategorij. Če jih potrebujemo več, je ponavadi bolje uporabiti navadne sezname (npr. dolg seznam kategorij v aplikaciji Marketplace). Pri poimenovanju kategorij vrtilnega vmesnika je seveda priporočljivo uporabiti jasne in kratke naslove, pri katerih bo uporabnik že vnaprej vedel, kaj lahko na naslednjem zaslonu ali dveh pričakuje. Primer: Marketplace aplikacije uporablja naslove kot so "top, new, free" pri prikazu aplikacij v določeni kategoriji.

  Kljub privlačnosti vrtilnega vmesnika, ni priporočljivo, da bi aplikacije uporabljale večje število vrtljivih strani. Kot že rečeno, je vrtljiv vmesnik uporaben predvsem v primerih, ko želimo filtrirati večjo količino informacij, ni pa recimo primeren za izvajanje klasičnih procesov (task flow) v aplikacijah.

  Metro narekuje predvsem preprostost

  Panorame so torej idealna privlačna vstopna točka za bolj obsežne aplikacije, vrtilni vmesnik pa za prikaz različnih pogledov in omogočanje filtriranja podobnih podatkov. Hkrati velja tudi opozorilo, da se odsvetuje hkratna uporaba omenjenih načinov za navigacijo. Tako ni smiselno vključiti vrtljivi vmesnik v panoramo ali ugnezditi vrtljivi vmesnik v vrtljivi vmesnik.

  Metro stil pri upravljanju uporabniškega vmesnika poudarja enostavnost, zato ga uporabimo v scenarijih, kjer je to smiselno za uporabniško izkušnjo in ne le kot vizualni dodatek, ki je samemu sebi namen. Glavno vodilo naj bo torej preprostost in zmernost.

  Dodatne povezave:


  comments powered by Disqus

 Catalog-Item Reuse ‭[1]‬

 Catalog-Item Reuse ‭[3]‬

 Catalog-Item Reuse ‭[2]‬

23. september 2013
234
24. september 2013
Spoznajmo Windows Phone 7: Panorame in vrtilni vmesniki
Novice
Windows Phone 7